27.10.2018

Миколаївці оцінили якість харчування в дитсадках та школах

_1_145390658271612-3B72

З початком нового навчального року актуальним для значної частини городян знову стає питання організації та якості харчування дітей у шкільних та дошкільних навчальних закладах міста.

Забезпечення дітей якісним харчуванням є одним з важливих факторів, які впливають на загальне ставлення містян до освітнього процесу та супутніх з ним послуг, що надаються в школах та дошкільних закладах комунального підпорядкування. Вчасний моніторинг якості дитячого харчування в освітніх закладах дозволяє оперативно отримати інформацію про наявні проблеми та визначитися з напрямком подальшого вдосконалення ситуації.

Тому у вересні 2018 року було проведено опитування городян з питання організації та якості харчування дітей в навчальних закладах міста. Дослідження здійснювалося у відповідності до затвердженої міськрадою Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки, яка передбачає проведення моніторингу громадської думки з актуальних питань життєдіяльності міста.

Опитування проводилось в усіх районах міста із забезпеченням пропорційного представництва за кількістю респондентів. Всього за випадковою, репрезентативною, районованою, квотною вибіркою, відповідно до статево-вікової структури населення Миколаєва, було опитано 600 батьків, які мають дітей дошкільного та шкільного віку.

Виконавцем дослідження, відповідно до укладеної угоди, виступило товариство з обмеженою відповідальністю Центр з вивчення громадської думки «Наваль-Експерт», яке має багаторічний досвід у проведені подібних опитувань.

Як розповів керівник «Наваль-Експерта» Леонід Білоконь, для отримання більш об’єктивної картини стану справ щодо харчування в закладах освіти до участі в опитуванні були залучені не лише городяни, діти яких відвідують школи та дитячі садки, але й керівники цих закладів. Останні у рамках опитування виступили як галузеві експерти.

Таким чином, до дослідження, окрім батьків, долучилися 150 директорів шкіл та завідувачів дитячими садками, тобто практично всі керівники шкільних і дошкільних установ.

Для визначення ставлення батьків та експертів до якості та організації харчування в школах та дитячих садках використовувались ідентичні запитання:

1.Якою мірою ви задоволені якістю і організацією харчування дітей в школі (дитячому садку)?

2. Як змінилися за останній рік організація і якість харчування дітей у вашій школі (дитячому садку)?

3. Чи маєте ви можливість контролювати якість харчування дітей в школі (дитячому садку)?

4. Чи відомі вам випадки харчового отруєння дітей через неякісне харчування у вашій школі (дитячому садку)?

Згідно з результатами опитування найбільше батьків, задоволених харчуванням дітей, в Інгульському районі міста (позитивну відповідь надали 61,4% респондентів), трохи менше – в Центральному (54,8%). Майже на десять відсотків відстають за цим показником Корабельний та Заводський райони (45,1% та 44,3% опитаних відповідно).

image

Рівень задоволеності якістю та організацією харчування дітей в школах та дитячих садках в цілому по місту є позитивним, хоча в оцінках батьків та керівництва закладів він передбачувано відрізняється. Так, якістю та організацією харчування у дитячих садках задоволені 56,5% батьків та 80,9% керівників закладів. Ще більшою є різниця у ставленні до організації харчування в школах: ним задоволені 94,1% директорів шкіл та 52,5% батьків.

При цьому майже кожен п’ятий з батьків не визначився у своєму ставленні до якості харчування дітей. 19,4% мам і тат школярів, а також 21,4% батьків дошкільнят не змогли дати однозначної відповіді на перше запитання. Серед керівників шкіл «необізнаних» виявилося лише 2,4%, і жодного – серед керівників ДНЗ.

В Заводському  та Інгульському районах батьки вказують на помітне покращання якості харчування дітей у школах та дитсадках. Так, зміни на краще відчули 25,2% мешканців Інгульского району і 22,8% — Заводського району; трохи менше оптимізму виявили в Центральному районі, де позитивні зміни помітили 17% опитаних батьків. У Корабельному ж районі ситуація найгірша по місту: 28% опитаних вважають, що якість харчування дітей за останній рік знизилася.

image

Учасники експертного опитування у своїх оцінках, як і у першому випадку, налаштовані більш позитивно.  Загалом по місту за результатами загального підрахунку, покращання в організації та якості харчування дітей у школах та ДНЗ міста протягом року відчувають 65% керівників дитячих садків та 75,8% керівників шкіл проти 20,2% батьків дошкільнят та 20 % батьків школярів відповідно. При цьому більшість опитаних батьків заявляє, що не бачить суттєвих змін або не володіє інформацією щодо зміни якості харчування дітей.

 

Покращилося, %

Погіршилося, %

Важко сказати / не змінилося, %

Керівники дитячих садків

65

8,0

27,0

Батьки дошкільнят

20,2

6,6

73,2

Керівники шкіл

75,8

1,7

22,5

Батьки школярів

20

15,5

64,5

За даними опитування, випадки харчового отруєння в миколаївських школах та дитсадках є, скоріше, прикрим винятком. Переважна частина батьків (64,9% батьків дошкільнят і 62,0% батьків школярів) заявили, що їм невідомі випадки харчового отруєння дітей. Але і в цьому випадку «сумне лідерство» — за Корабельним районом. Про наявність фактів харчового отруєння дітей в навчальних закладах заявили 46,2% опитаних батьків району.

Практично всі керівники дитячих закладів (96,5% директорів шкіл та 96,8 керівників дитсадків) вважають, що батьки мають можливість контролювати якість дитячого харчуванняпроте самі батьки з ними не згодні. Більшість опитаних мешканців міста упевнені, що не можуть  контролювати якість харчування своїх дітей.

Найбільше зневіри демонструють знову ж-таки в Корабельному районі: 75,3% опитаних батьків заявили про відсутність можливостей для контролю. Негативний баланс оцінок з цього питання зберігається в усіх районах міста, однак в Інгульському районі позитивні й негативні оцінки розподілилися практично порівну.

image

Результати опитування красномовно підтвердили, що батьки набагато критичніше ніж освітяни ставляться до організації і якості харчування дітей у школах та дитсадках, що може бути пов’язано з їх недостатньою обізнаністю з даного питання.

Помітно, що батьки середнього віку (40-49 років) є найбільш критичними і однозначними в оцінках ситуації, а молодь схильна до більшого оптимізму. Чоловіки демонструють більшу задоволеність якістю харчування своїх дітей (різниця в оцінках з жінками у 5,6%) та були менш схильні помічати позитивні зміни протягом року (різниця з жінками в 3,8% ). В цілому ж різниця в оцінках ситуації між чоловіками й жінками незначна.

Учасники експертного опитування також мали змогу внести пропозиції щодо покращання ситуації в сфері дитячого харчування. Більшість побажань, які надійшли від керівників шкіл та дитячих садків міста, збігаються. Серед них – прохання збільшити асортимент продукції та розмір порцій, придбати додаткове обладнання та розширити кухарський штат, покращити якість і одночасно знизити вартість продукції та ін. Стурбовані освітяни також покращанням професіоналізму кухарів та наданням їм гідної заробітної плати. На переконання керівництва закладів, це сприятиме покращанню ситуації та позитивно вплине на здоров’я дітей.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *